Canon zingen

Iedere 1e vrijdagavond van de maand organiseer ik een cursusavond met een bepaald thema. Graag wil ik hierbij aandacht schenken aan de therapeutische waarde van de verschillende activiteiten. De komende 3 bijeenkomsten gaan we werken aan canon zingen. We behandelen iedere avond verschillen liederen.

Canons nemen een eigen plaats in binnen de zangliteratuur. Van eenvoudig en welluidend tot zeer abstract, van 2-stemmig tot 24-stemmig (meester Josquin), van sacraal tot (soms zeer) profaan.

Niet in het keurslijf van Sopraan, alt, tenor, bas.

We gaan samen liederen instuderen, daarna ieder voor zich in de canon samen los.
We kijken wat de therapeutische waarde is van deze specifieke vorm van zang, wat het doet en wat het vraagt. Wat moet je vooral inzetten?

Zangervaring is niet nodig, goede zin en interesse wel!

Data: 5 februari 2016, 4 maart 2016 en 1 april 2016
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur en start 20.00 uur.
Locatie: Therapeuticum Naarden-Bussum
              Comeniuslaan 14; 1412 GP Naarden

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier op de website of: tatakh@xs4all.nl of 06-24683096
Kosten: € 5,- per persoon